IADI phát hành báo cáo tóm tắt về tiền điện tử và bảo hiểm tiền gửi tại Kenya
Fri, 26 Nov 2021 10:34:11 GMT

Ngày 5/11/2021, IADI phát hành Báo cáo tóm tắt Fintech số 6 về tiền điện tử và bảo hiểm tiền gửi tại Kenya. Báo cáo đã tổng kết kinh nghiệm quản lý tiền điện tử của Kenya và đưa ra một số vấn đề đặc biệt lưu ý đối với hệ thống bảo hiểm tiền gửi.

Trong những năm gần đây, tiền điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Kenya. Hàng ngàn đại lý bán lẻ trên toàn quốc đã chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Bên cạnh đó, các tổ chức phát hành tiền điện tử còn phát triển hợp tác với các ngân hàng thương mại giúp khách hàng cá nhân tiếp cận dễ dàng và trực tiếp hơn với tiền điện tử. Tuy nhiên, việc tăng cường sử dụng tiền điện tử cũng gây ra những rủi ro mới đối với lĩnh vực tài chính như rủi ro giao dịch, rủi ro kênh phân phối và rủi ro nội bộ.

Để tăng cường kiểm soát những rủi ro trên, các cơ quan quản lý tại Kenya đã xây dựng chính sách nhằm vừa bảo vệ người gửi tiền vừa kiểm soát hoạt động của các tổ chức phát hành tiền điện tử, bao gồm: (i) Quy định các tổ chức phát hành tiền điện tử phải được Ngân hàng Trung ương Kenya cấp phép trước khi hoạt động; (ii) các loại tiền điện tử đang lưu hành phải đặt tài khoản tín thác được kiểm soát với giá trị tương đương tại ngân hàng thương mại hoặc đảm bảo bằng giấy tờ có giá do chính phủ Kenya phát hành (theo quy định tại Luật Hệ thống thanh toán quốc gia (2011); (iii) KDIC bảo hiểm đối với những tài khoản tín thác của các tổ chức phát hành tiền điện tử tại các ngân hàng thương mại.

Báo cáo tóm tắt của IADI nêu rõ, hệ thống tài chính Kenya nói chung và KDIC nói riêng còn phải đối mặt với một số thách thức như dữ liệu không đầy đủ về khách hàng cá nhân nắm giữ tiền điện tử hay thiếu các biện pháp xử lý đối với các tổ chức phát hành tiền điện tử đổ vỡ. Do đó, yêu cầu đăt ra đối với hệ thống tài chính của Kenya là cần có sự phối hợp hơn nữa giữa các cơ quan trong mạng an toàn tài chính cũng như việc quản lý các tài khoản tín thác và tăng cường các yêu cầu đối với các tổ chức phát hành tiền điện tử về việc đảm bảo tính sẵn có của dữ liệu.

Phòng NCTH&HTQT