Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái: Ngành Ngân hàng đã tích cực phát huy vai trò huyết mạch của nền kinh tế
Thu, 30 Dec 2021 15:10:00 GMT

“Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Ngân hàng trong năm 2022 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó” – Đó là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khi đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022 chiều 29/12/2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trong năm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động nắm bắt tình hình và điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả.

Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phục hồi, phát triển kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm 0,8% trong 11 tháng. Điều chỉnh tăng trưởng tín dụng hợp lý, khoảng 13-14%; điều hành linh hoạt tỷ giá, thị trường ngoại tệ, góp phần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, NHNN đã chủ động, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách để chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ gần 600 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất gần 34 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm trên 2,5 nghìn tỷ đồng phí dịch vụ thanh toán; cho vay mới với lãi suất thấp hơn trên số dư khoảng 7,2 triệu tỷ đồng...

Bên cạnh đó, NHNN đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý một số ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc.

Đồng thời, NHNN đã chủ động triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, bảo đảm thực sự đi vào thực tiễn đời sống xã hội, phát huy hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những quyết tâm cao và kết quả ngành Ngân hàng đã đạt được thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đất nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2022, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN và toàn ngành Ngân hàng cần bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là các Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ (sắp được ban hành theo thông lệ hằng năm) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, quan trọng nhất là điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6%-6,5% mà Quốc hội đã thông qua.

Chủ động bám sát tình hình quốc tế, trong nước, sẵn sàng ứng phó với những biến động, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác giám sát an toàn vĩ mô và vi mô, cảnh báo sớm nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro của nền kinh tế cũng như các tổ chức tín dụng. NHNN phải chủ động tăng cường năng lực phân tích, dự báo, tham mưu kịp thời, ứng phó linh hoạt, đặc biệt là phải có đối sách phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tiếp tục giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. Nâng cao chất lượng tín dụng và hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các dự án kết cấu hạ tầng.

Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng, góp phần giảm tín dụng đen và tội phạm về cho vay qua các ứng dụng công nghệ. Kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán..., trong đó kiểm soát chặt chẽ việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN có chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện cho các ngân hàng có tiềm năng phát triển trở thành các ngân hàng ngang tầm khu vực. Đồng thời, có giải pháp củng cố, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là các ngân hàng đang bị giám sát tăng cường và kiểm soát đặc biệt.

Đặc biệt, ngành Ngân hàng phải tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, qua đó tạo sự lan tỏa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và Đề án thanh toán không dùng tiền mặt; qua đó vừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa góp phần công khai, minh bạch thông tin tài sản của các tổ chức, cá nhân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ vào việc phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tiện ích, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, để “không ai sẽ bị bỏ lại phía sau”...

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các quy trình, thủ tục về tín dụng, ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và doanh nghiệp, người dân tiếp cận ngày càng dễ dàng hơn với các dịch vụ ngân hàng với chi phí ngày càng thấp hơn.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN tập trung làm tốt các khâu từ tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, đi đôi với kiến tạo môi trường làm việc đổi mới, sáng tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Cùng với đó, NHNN cần chủ động, tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xử lý hài hòa mối quan hệ tiền tệ, thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác. Thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; chủ động làm tốt công tác tuyên truyền trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là xử lý các ngân hàng yếu kém, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và an toàn hệ thống…

PV