Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ: Triển khai hiệu quả tuyên truyền chính sách BHTG trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Mon, 17 Jan 2022 11:55:11 GMT

Với tinh thần chủ động triển khai kịp thời, linh hoạt, đa dạng các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc bộ (Chi nhánh) đã hoàn thành vượt kế hoạch tuyên truyền năm 2021.

Bám sát định hướng chỉ đạo của BHTGVN về công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHTG năm 2021; với tinh thần quyết tâm, chủ động, triển khai linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như đảm bảo quy định thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Ban lãnh đạo, Phòng Thông tin tuyên truyền BHTGVN, sự phối hợp của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tham gia BHTG, các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền địa phương…, Chi nhánh đã triển khai hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách BHTG năm 2021 trên địa bàn quản lý.

Theo đó, Chi nhánh đã triển khai, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền chính sách BHTG tới các đối tượng công chúng mục tiêu là người gửi tiền (ưu tiên người gửi tiền ở nông thôn, vùng sâu vùng xa), cán bộ tại tổ chức tham gia BHTG, các cơ quan truyền thông, báo chí như: Tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, tọa đàm về chính sách BHTG, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi tập huấn của các tổ chức hội, đoàn thể; Tuyên truyền gián tiếp trên các phương tiện truyền thông, báo chí như Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng… nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phù hợp với điều hiện thực tiễn diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Chi nhánh đã triển khai thực hiện 19 sự kiện tuyên truyền với tổng số 3.337 người được tuyên truyền trực tiếp và nhận vật phẩm tuyên truyền. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách BHTG liên quan đến người gửi tiền  như: Tổng quan về chính sách BHTG; Vai trò, hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN; Vai trò của các tổ chức tham gia BHTG trong phổ biến chính sách BHTG; Những vấn đề cần lưu ý khi thông tin đến người gửi tiền, và hạn mức trả tiền bảo hiểm mới. Điểm đặc biệt trong các sự kiện tuyên truyền năm 2021 của Chi nhánh đó là: Phối hợp với Hội nhà báo Hải Phòng thực hiện chương trình “Tọa đàm chính sách BHTG” tới các lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương - những người truyền tải và lan tỏa chính sách BHTG tới công chúng, nâng cao nhận thức và niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền chính sách BHTG trên địa bàn quản lý qua việc đưa tin của nhiều báo, đài trong và ngoài địa bàn; Thực hiện thí điểm tuyên truyền chính sách BHTG đến lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đông Hải Phòng tại Hội sở chính và 06 điểm cầu trực tuyến tại các Chi nhánh đã giúp cán bộ, nhân viên ngân hàng nắm vững hơn về chính sách BHTG, từ đó tư vấn, tuyên truyền để khách hàng tin tưởng vào hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG. Đây là những sự kiện tuyên truyền hướng tới nhóm đối tượng mới, lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền mới và có sức lan tỏa lớn.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trong cả nước, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động tuyên truyền trực tiếp của Chi nhánh. Tuy nhiên, với tinh thần thích ứng linh hoạt, Chi nhánh đã tăng cường thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn, kết quả đã thực hiện 21 tin bài, clip trên Báo Hải Phòng điện tử; thực hiện 05 tin, phóng sự, Tọa đàm trên sóng truyền hình và 22 lượt truyền tải các tiểu phẩm và thông điệp của BHTGVN trên sóng phát thanh VOV của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng.

Thực tế triển khai công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền chính sách BHTG cho thấy, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả khi có sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của BHTGVN, sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền địa phương, của các tổ chức Hội, đoàn thể, các tổ chức tham gia BHTG và các cơ quan báo chí trên địa bàn. Đồng thời, quá trình triển khai và tổ chức thực hiện phải phát huy được vai trò của cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chính sách BHTG. 

Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục bám sát định hướng, chỉ đạo và hướng dẫn của BHTGVN, tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của các bên liên quan trong triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo cán bộ tại Chi nhánh nắm bắt và hiểu rõ các nội dung chính sách BHTG đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền được giao, góp phần nâng cao nhận thức của công chúng cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.


Dưới đây là một số hình ảnh tuyên truyền chính sách BHTG của Chi nhánh:Giám đốc Chi nhánh thực hiện Tọa đàm chính sách BHTG trên sóng Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng

Chi nhánh phối hợp với Hội nhà báo Hải Phòng tổ chức “Tọa đàm chính sách BHTG” tới các lãnh đạo, phóng viên, nhà báo của các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương.

 

Chi nhánh tổ chức tuyên truyền chính sách BHTG tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đông Hải Phòng.

 

Tuyên truyền chính sách BHTG tới hệ thống QTDND thành phố Hải Phòng.

 

Tuyên truyền chính sách BHTG tới Hội Phụ nữ huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Phòng Tổng hợp Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc bộ