Quý 1/2020: Các tổ chức tham gia BHTG tại Mỹ giảm lợi nhuận nhưng tăng trưởng về cho vay và chất lượng tài sản ổn định
Tue, 23 Jun 2020 15:58:00 GMT

Dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 trong quý đầu năm nay, ngành ngân hàng vẫn là nguồn sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Mặc dù thu nhập của các ngân hàng bị ảnh hưởng tiêu cực do gia tăng các khoản dự phòng rủi ro, hệ thống ngân hàng đã hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân và doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái này thông qua việc cho vay và các dịch vụ tài chính quan trọng khác. Đây là thông tin từ Báo cáo Hồ sơ ngân hàng hàng quý do Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ (FDIC) mới phát hành.

Đối với 5.116 ngân hàng thương mại và tổ chức tiết kiệm được bảo hiểm bởiFDIC, tổng thu nhập ròng đạt 18,5 tỷ đô la trong quý đầu năm 2020, giảm 42,2 tỷ đô la (69,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm thu nhập ròng phản ánh hoạt động của nền kinh tế xấu đi, dẫn đến sự gia tăng chi phí dự phòng và phí tổn khác.

Lợi nhuận ròng của các tổ chức tham gia BHTG theo quý (2008-2020)

Bà Jelena McWilliams, Chủ tịch FDIC nhận định: “Mặc dù gặp phải tình hình bất ổn của nền kinh tế do dịch bệnh, đến hết quý 1 năm nay, dòng vốn và mức thanh khoản trong các tổ chức tín dụng vẫn ở mức tốt, chất lượng tài sản ổn định, số lượng các tổ chức có vấn đề thấp gần mức kỷ lục trong lịch sử (ở mức 54 tổ chức)”.

Những điểm nổi bật trong hoạt động ngân hàng và BHTG trong quý 1

Thay đổi về tổng số dư tiền gửi theo quý tại Mỹ (tỷ đô) từ 2008 - 2020

Tăng trưởng số dư tiền gửi ở mức cao do các ngân hang trở thành kênh đầu tư đáng tin cậy trong bối cảnh thị trường bất ổn. Tổng số dư tiền gửi tăng 1,2 nghìn tỷ đô la trong quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo quy mô hàng năm, tổng số dư tiền gửi đã tăng 13,3% - mức tăng lớn nhất theo năm kể từ 2008. Nhờ đó, sức mạnh thanh khoản của ngành ngân hàng được củng cố,

Về thu nhập ròng theo quý, chỉ số này giảm 69,6% so với quý 1 năm 2019. Tại 5.116 tổ chức tham gia bảo hiểm, báo cáo thu nhập ròng đạt 18,5 tỷ đô la trong quý đầu năm 2020, giảm 42,2 tỷ đô la (69,6%) so với cùng kỳ năm ngoái. Sự suy giảm thu nhập ròng diễn ra trên diện rộng, vì quá nửa (55,9 %) tất cả các tổ chức báo cáo thu nhập ròng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản trung bình giảm từ 1,35% trong quý đầu tiên 2019 xuống 0,38% trong quý đầu năm 2020.

Tỷ lệ thu nhập lãi ròng giảm xuống còn 3,13%, giảm 29 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tỷ lệ này giảm 2 tỷ đô la (1,4 %)  so với cùng kỳ năm ngoái, do giảm thu nhập từ tài sản. Chưa đến một nửa (44,6%) các ngân hàng báo cáo giảm thu nhập lãi ròng hàng năm.

Các ngân hàng tương hỗ báo cáo thu nhập ròng giảm 20,9% so với quý 1 năm 2019, chỉ đạt mức 4,8 tỷ USD, giảm 1,3 tỷ USD. Chi phí dự phòng tăng lên 1,8 tỷ USD, gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái, làm  giảm lợi nhuận của hệ thống ngân hàng tương hỗ mặc dù doanh thu ròng từ hoạt động tăng. Tăng trưởng cho vay giữ ổn định ở mức 5,8 %  mặc dù nền kinh tế yếu đi. Sự suy giảm thu nhập trung bình trên tài sản đã vượt trên sự suy giảm chi phí vốn trung bình, khiến tỷ lệ thu nhập lãi ròng trung bình của ngân hàng tương hỗ giảm 12 điểm cơ bản xuống còn 3,55%.

Dư nợ cho vay và cho thuê tài chính đã tăng trưởng mạnh mẽ theo quý và theo năm: Tổng dư nợ cho vay và cho thuê tài chính đã tăng 438,9 tỷ đô (4,2 %) từ quý trước. Hầu như tất cả các hạng mục cho vay chính đều tăng hàng quý; trong đó, danh mục cho vay thương mại và công nghiệp tăng cao nhất với tổng số 339,4 tỷ đô la (tương đương 15,4 %). Trong năm qua, dư nợ cho vay và cho thuê tài chính tăng 8%, mức tăng trưởng hàng năm cao nhất kể từ quý 1 năm 2008.

Chất lượng tài sản còn lại tương đối ổn định: Các khoản cho vay dài hạn (quá hạn 90 ngày trở lên hoặc trong tình trạng không dồn tích) tăng 7 tỷ đô la (7,3%) so với quý trước đó. Các khoản vay thương mại và công nghiệp có mức tăng cao nhất là 3,6 tỷ đô la (20,7 %), nhưng do tăng trưởng cho vay lớn nên tỷ lệ vay dài hạn chỉ tăng 4 điểm cơ bản lên 0,83 %. Tổng lãi suất cho vay dài hạn tăng 2 điểm cơ bản từ quý trước lên 0,93%. Khoanh nợ ròng tăng 1,9 tỷ đô la (14,9 %) so với năm ngoái, và tổng tỷ lệ khoanh nợ ròng tăng lên 0,55 %.

Tỷ lệ quỹ BHTG so với tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm theo quý (2007- 2020)

Tỷ lệ quỹ BHTG so với tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm (tỷ lệ quỹ mục tiêu) giảm còn 1,39%, ở mức 113,2 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, tăng 2,9 tỷ đô la so với quý liền kề trước đó do tăng lợi nhuận chưa ghi nhận đối với bán chứng khoán và thu nhập đánh giá. Tỷ lệ quỹ mục tiêu của quý 1 năm 2020 giảm do tăng tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm ước tính so với cùng kỳ 2019.

Số lượng và tài sản của các ngân hàng có vấn đề tại Mỹ (2008-2020)

Số lượng các ngân hàng nằm trong danh sách ngân hàng có vấn đề thấp gần mức kỷ lục trong lịch sử, chỉ ở mức 54 ngân hàng. Ngoài ra, cũng có sự gia tăng số vụ sáp nhập và mua lại, cũng như thành lập mới: 2 ngân hàng mới thành lập, 57 vụ mua lại sáp nhập và 1 ngân hàng đổ vỡ. 

ĐTT