Anh: Tăng thời gian áp dụng hạn mức BHTG 1 triệu Bảng đối với tài khoản tạm thời có số dư cao
Tue, 11 Aug 2020 14:18:27 GMT

Theo thông báo của Cơ quan Bồi thường Dịch vụ Tài chính Anh (FSCS), hạn mức BHTG 1 triệu Bảng sẽ được áp dụng để trả tiền bảo hiểm cho chủ các khoản tiền gửi THB (Tài khoản tạm thời có số dư cao) được thiết lập trong vòng 12 tháng trước khi tổ chức nhận tiền gửi bị đổ vỡ, thay vì trong vòng 6 tháng như trước đây.

 

Mới đây, Cơ quan Giám sát an toàn (PRA) đã tạm thời mở rộng thời gian áp dụng hạn mức bảo hiểm của FSCS đối với các khoản tiền gửi THB để ứng phó với tác động của Covid-19 đối với thị trường đầu tư và bất động sản nhà ở, do một bộ phận người dân gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.

Tại Anh, hạn mức BHTG là 85 ngàn Bảng đối với mỗi người gửi tiền được bảo hiểm tại một tổ chức nhận tiền gửi. Hạn mức với các tài khoản có đồng chủ sở hữu là 170 ngàn Bảng. Tuy nhiên, FSCS còn áp dụng cơ chế bảo vệ tạm thời đối với loại hình tài khoản THB, hay còn gọi là Tài khoản tạm thời có số dư cao. Các khoản tiền gửi THB là loại tiền gửi đặc biệt và ngắn hạn, được sử dụng nhằm mục đích mua nhà ở, tiền gửi để trả chi phí ly hôn, hoặc là tài khoản nhận chi trả thất nghiệp, bồi thường sinh mạng v.v…nhằm bảo vệ chủ tài khoản nói trên trước những mất mát lớn về mặt tài chính. Trước đây, FSCS áp dụng hạn mức lên đến 1 triệu Bảng cho người có khoản tiền gửi được thiết lập trong vòng 6 tháng trước khi tổ chức nhận tiền gửi đổ vỡ.

Bà Caroline Rainbird - Giám đốc Điều hành của FSCS cho biết, đại dịch Corona virus rất đáng lo ngại và người gửi tiền rất lo lắng về rủi ro mất khoản tiền gửi tạm thời có số dư cao nếu ngân hàng đổ vỡ. Do đó, việc mở rộng thời gian áp dụng BHTG lên tới 12 tháng sẽ giúp trấn an người gửi tiền nếu xảy ra đổ vỡ trong bối cảnh bất ổn hiện nay.

Đ.T.T

[Financial reporter]